Adventní poetické setkání 2014

aps2014

V pátek 28. listopadu 2014 proběhlo v pořadí již třetí Adventní poetické setkání, které pořádáme ve spolupráci s CEKUSem a Knihovnou Ignáta Herrmanna. Pozvání přijala básnířka Pavla Vašíčková, autorka básnických sbírek Ne zcela obsazené (2010) a Dnem dne (2013), které obě vyšly v pražském nakladatelství dybbuk. Autorka výtisky obou těchto sbírek věnovala místní knihovně, gymnáziu a obchodní akademii, kde si je můžete zapůjčit.

Pavla Vašíčková (1980) pochází ze Ždírce nad Doubravou, vystudovala Gymnázium v Chotěboři a obor český jazyk a občanská nauka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současné době žije a pracuje v Praze jako jazyková korektorka. Básně a povídky publikovala v několika almanaších i časopisech, například ve Tvaru. Její poezie „odírající jazyk na kost“ není útěšná ani radostná, ale je o to poctivější a syrovější.

Jako v letech minulých i letos bylo autorské čtení proloženo krátkými hudebními intermezzy, tentokrát na akustickou kytaru hrál své písně folkového střihu místní mladý hudebník Honza Smejkal. Příchozí se také mohli zahřát punčem či čajem a ochutnat zdravé a vynikající vánoční cukroví, které pro tuto příležitost upekla chotěbořská cukrářka Kristína Pleskačová. Za rok zase!