Čtenářská dílna – Pokání

01

První čtenářská dílna konaná v obnovených prostorech Zastávky194 se moc povedla – a nad knihou Pokání od Iana McEwana jsme dokázali debatovat téměř tři hodiny.