Adventní poetické setkání 2013

967118_228196057356575_1139711373_o

Stejně jako minulý rok se ve středu 11. prosince 2013 konalo v podkroví naší knihovny Adventní poetické setkání. Zavítal mezi nás Radek Malý, oceňovaný olomoucký básník, autor úspěšných knih pro děti i dospělé, překladatel moderní rakouské a německé poezie a vysokoškolský pedagog, který osobně představil svoji tvorbu, ale hlavně nás přenesl do světa svých veršů.

Dílo Radka Malého se vyznačuje značnou různorodostí. Jeho básně pro dospělé jsou psány vázaným veršem (laicky řečeno – jsou rýmované), čímž je mezi současnými básníky, kteří se vyjadřují povětšinou veršem volným, dosti výjimečný. Ve svých pěti doposud vydaných sbírkách poezie se Malý, ovlivněný zejména expresionismem, ukazuje jako břitce sebeironický ztracenec a melancholik, jenž tápe na své cestě světem, ve kterém „Bůh to velmi staré slovo,/ umírá.“ Na rozhraní mezi opojením a kocovinou po propité noci kdesi nad mlžným ránem hledá ve světě své místo. Z básní je cítit touha po opravdovosti žití, a i přes autorskou masku rebela plného rozmáchlých výkřiků mísících hnusné s krásným, je z veršů cítit skromnost, pokora a citlivost duše vnímavé a neopotřebované. V souvislosti s Radkem Malým také nelze nezmínit jeho jazykovou virtuozitu. Často vedle sebe staví hláskově podobná slova v nečekaných kontextech, využívá libozvuk, kontrast a překvapivé pointy. Za sbírku Vraní zpěvy (2002) získal Cenu Jiřího Ortena a sbírka Větrní (2005) byla oceněna Magnesií Literou za poezii. Radek Malý je též autorem mnoha „neblbých“ básní pro děti, plných fantazie, humoru, jazykové hravosti a působivých metafor. Spolu s Hanou Mikulenkovou napsal učebnice českého jazyka a literatury pro první stupeň a nevšední Slabikář. Svými verši přispěl také do Šmalcovy abecedy, nové verze abecedy, koncepčně obdobné dřívějším abecedám Ondřeje Sekory či Josefa Lady. Jeho dětské texty povětšinou vychází ve spojení s nepodbízivými a originálními ilustracemi, například knihu Listonoš vítr (2011), jež získala Magnesii Literu za knihu pro děti a mládež a Zlatou stuhu, ilustroval známý malíř Pavel Čech. Všechny autorovy knížky, ať pro děti či dospělé, byly na Adventním poetickém setkání k dispozici k nahlédnutí a prolistování.

Atmosféru celého poetického setkání dokreslovala hudební intermezza studenta místní Základní umělecké školy Ondřeje Pavlase. A nechybělo ani tradiční vánoční cukroví a teplé nápoje…