Čtenářská dílna – Mor

Plakát

Mor, pardon Covid, tentokrát výrazně ponížil počet účastníků Čtenářské dílny, v rámci které jsme diskutovali román Mor od spisovatele Alberta Camuse.